Zeomineralproducts
HU   EN   DE   SK   CZ   HR   FR   ES   PL   SE   RO   RU  
HU   EN   DE   SK   CZ   HR   FR   ES   PL   SE   RO   RU  
 
Career

Hlavní minerální suroviny skupiny výrobků Zeomineral Products pozůstávají ze specifických hornin pocházejících z Tokajského podhůří. Díky zvláštním podmínkám vzniku minerálních surovin v pohoří, se stávají výrobky z těchto hornin jedinečnými a neopakovatelnými.

Prodej těchto specifických výrobků společnost zajišťuje prostřednictvím svých odborně vzdělaných nezávislých distributorů. Mezinárodní marketingová strategie společnosti Zeomineral Products poskytuje svým distributorům stejné šance pro realizaci svých obchodních úspěchů. Školení distributorů zabezpečuje vysokou odbornou úroveň prodeje výrobků a jejich správného použití.

V následující tabulce je shrnut bonusový systém marketingového plánu:

Publikaci Mezinárodní obchodní politika distribuce Zeomineral Products je možné zakoupit v sídle společnosti Geoproduct, nebo objednat na této stránce. O podrobnostech k zásadám distribuce Vám poskytnou vysvětlení vyškolení distributoři a ústřední kancelář společnosti Geoproduct.