Zeomineralproducts
HU   EN   DE   SK   CZ   HR   FR   ES   PL   SE   RO   RU  
HU   EN   DE   SK   CZ   HR   FR   ES   PL   SE   RO   RU  
 
O nás
Krátká historie společnosti Geoproduct
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com

Činnost začala v roce 1984 ve formě rodinného podnikání.

Firmu založili manželé Mátyásovi, kteří v té době ještě aktivně pracovali v pobočce Národního podniku pro těžbu rud a nerostných surovin v Podhůří, a jejich synové. Do roku 1989 působila jako "garážové podnikání". V té době neprováděla činnost ve formě VGMK [vállalati gazdasági munkaközösség - podniková hospodářská pracovní skupina], ale jako samostatná GM [hospodářská pracovní skupina]. Prvním významným projektem podnikání bylo pověření z Maroka zaměřené na geologické vyhodnocení zásob perlitových ložisek. Příjem z tohoto projektu byl hned zainvestován do rozvoje společnosti, a vývoje produktů. Tato investice byla základem pro další etapy činnosti podnikání. Jako první se začaly vyrábět některé humánní produkty, které prošly přes schvalovací proces, a kterých výroba se pro oslabení tehdejšího socialistického režimu už v rámci Národního podniku pro těžbu rud a nerostných surovin nemohla realizovat. Hlavními produkty začínající firmy byly kameny na vyšisování džín, a rozvoj některých humánních produktů jako Neurosan, Zeodry - 84, Zeodry - 85, Granofiltre atd. Výroba kamenů na vyšisování džín je spojena s módou 80. let, kdy přišly do módy prošoupané džíny.

Sídlem minipodnikání byla garáž obytného domu na náměstí Slobody [Szabadság tér] v obci Mád a zde byly uvedeny do provozu první zařízení na drcení a mletí kamene. V menších množstvích se prodávaly krmné zeolity, meliorační materiály a pro tehdy ještě působící podnik Erdőkémia se vyráběly v malém objemu filtrační materiály Granofilter. Suroviny pro zpracování se kupovaly od Národního podniku pro těžbu rud a nerostných surovin, od Severomaďarských kamenolomů, a získávaly se z kamenů plotů, které se nahromadily při pěstování vinné révy. V té době podnikání ještě nemělo vlastní doly pro získávaní surovin. Rozšíření podnikání "garážových rozměrů" a k jehož přestěhování došlo na konci desetiletí nezbytností vzhledem na rostoucí objem výroby, jakož i kvůli stížnostem obyvatel obytného domu.

Proto v roce 1990 ve vnitřní části obce Mád, na konci vesnice v zahradě soukromého domu začala bez jakéhokoliv povolení výstavba malého závodu na zpracování kamene s kapacitou několika set tun. Výstavba výrobny začala zprovozněním starých zařízení hodících se spíš do šrotu, a vývojem vlastních strojú, vyrobených nouzově, vlastními sílami. Kvůli nedostatku kapitálu to jinak ani nebylo možné. O využití kapitálu zahraničních nebo cizích investorů majitelé neuvažovali. Rozvoj závodu byl plynulý. Do roku 1997 byl veškerý zisk společnosti znovu investován do vývoje nových produktů a do výstavby výrobních prostor. Kvůli rostoucí poptávce prostory závodu vybudované na ulici Bélu Bartóka již byly příliš malé i přesto, že se práce prováděla nepřetržitě, pracovalo se ve třísměnném pracovním režimu. Minivýrobna rozměrů zahrady nebyla schopna pokrývat potřeby společnosti, a ani nově zavedené předpisy Evropské unie nepovolovaly provádění průmyslové činnosti vně obcí.

That’s why in 1990, still in the built up area from Mád, at the outskirt of the town, in the garden of a private house, began the construction of a new, some hundred ton capacity factory, without any permission. The building of the factory began with the use of old equipment, as well as with from need born self-made machines. Because of lack of capital, there was no other possibility. The directorate did not permit the presence of outside or foreign investors. The expansion of the factory is continuous. To 1997 according to previous practice the firm used all of its profit on product development and expansion.

Při nepřetržitém rozvíjení výrobních prostor společnost v této době otevřela 7 dolů a na základě platného technického plánu začala těžbu. Zásobení podnikání surovinou přešlo zcela do rukou společnosti a tím zanikly i problémy kvality souvisící s různými vlastnostmi surovin, získávaných a kupovaných od subdodavatelů. V té době byla zřízena i vlastní laboratoř, k realizace které došlo montáží a rekonstrukcí použitých zařízení. Zřízení laboratoře bylo požadavkem vyplývajícího z mezičasem schváleného systému jakosti výroby. Dobývací prostory, které se dostaly do vlastnictví společnosti vznikly znovuotevřením starých dolů, koupí nových dolů, ale i v rámci úplně nových průzkumů. Investice do výstavby, do koupě nových pozemků, a získávání potřebných povolení do velké míry vyčerpaly finanční prostředky firmy, ale společnost přesto nebyla nucena vzít úvěr. V této době byly stanoveny následující areály těchto dolů:


"Mád III. - zeolit, bentonit" (rok 1991) 1995-1999 první technický provozní plán
"Rátka V. - zeolit" (rok 1996) 1997-2011 první technický provozní plán
"Bekecs I. - draslíkatý tuf" (rok 1998) 2000-2004 první technický provozní plán
"Mád IV. - bentonit" (rok 1998) 2000-2004 první technický provozní plán
"Mezőzombor II. - zeolit" (rok 1998) 1999-2003 první technický provozní plán
"Rátka VI. - bentonit, kaolin, kvarcit" (rok 1998) 1999-2003 první technický provozní plán
"Rátka VII. - zeolit" (rok 1998) 1999-2003 první technický provozní plán


V roce 1996 pro rostoucí poptávku po stavebních a dekoračních kamenech byla v katastru obce Mád při silnici č. 3713 zahájena výstavba a začal provoz v kamenolomu Holt-völgy. Po zániku starého politického systému se začala dostávat architektura založená na používání betonu, architekti se začali znovu orientovat na používání přírodních stavebních materiálů. Stavební a dekorační kameny se ve větším množství začaly používat pro potřeby obyvatelstva při stavbě nových budov, jakož i pro rekonstrukci zdejších sklepů, kostelů, a hradů, které byly v starém režimu zanedbány. Proto se na místě provozu kromě kusových kamenů téměř ihned začala projevovat poptávka po řezaní kamenů na míru a výrobě zvláštních kamenných útvarů. Mezičasem se produktová řada "Léčivé Minerály" na bázi zeolitu a stopových prvků účelově rozdělila na tyto kategorie:


DOMÁCÍ LÉKÁRNA,
ZAHRADA,
CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT,
OCHRANA ROSTLIN,
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
DOMÁCNOST


Název firmy se v té době se změnil z Geoproduct GMK na Gyógyító Ásványok Geoproduct Kft. Počet vyráběných produktů převyšoval již v této době 100 kusů, a poptávka stále rostla. Pro rostoucí poptávku, pro neustálé stížnosti obyvatel ulice Bélu Bartóka, kvůli nové směrnici Evropské unie nezbývala jiná možnost, než vybudovat mimo obec novou provozovnu pro prvotní zpracování hornin, která vyhovovala veškerým platným právním předpisům. Proto v roce 1998 začala výstavba provozovny pro prvotní zpracování hornin Mád Holt-völgy, v rámci investice na zelené louce.

S výstavbou provozovny byla spojena série žalob ze strany obyvatelstva, a neustálé pochybnosti spojené s ochranou životního prostředí. V provozovně byly zabudovány stroje a zařízení ze zkrachovalých maďarských podniků těžkého průmyslu těžby nerostů. Po stížnostech obyvatelstva následovaly soudní řízení, žaloby spojené s ochranou životního prostředí a stavební pokuty. Soudní spory firma prohrála, stavební pokuty zaplatila. Takovou finanční zátěž firma již nebyla schopna z každodenních příjmů pokrývat, proto byla v roce 2000 nucena vzít úvěr. Povolení k provozování výrobny pro prvotní zpracování hornin získala v roce 2004. Během výstavby provozovny pro prvotní zpracování hornin firma založila 2 další doly, a znovu začala provozovat i starou výsypku. Provozovny byly založeny na výrobě stavebních a dekoračních kamenů. Byly to níže uvedené:


"Sátoraljaújhely I. - jíl" (rok 2000) 2000-2004 první technický provozní plán
"Monok I. - ryolit (rok 2005) 2005-2009 první technický provozní plán
"Mád-Bomboly výsypky č. II-III. (rok 2002) 2006-2010 první technický provozní plánJelikož pochybnosti související s těžbou a provozem společnosti v obci Mád, a to jednak ze strany obyvatelstva tak i ze strany veřejných úřadů znejistily vedení firmy, společnost v roce 2003 koupila v katastru obce Rátka 5-ti hektarový průmyslový a zemědělský pozemek zemědělského družstva Búzavirág MgTsz. Budovy a haly v areálu bývalého zemědělského družstva firma přestavěla pro vlastní výrobní účely. Investice do přestavby a koupě pozemku znamenaly velkou finanční zátěž pro společnost. Výrobní kapacita firmy v obci Mád pro stále rostoucí poptávku již byla nedostatečná, nedokázala pokrývat požadavky trhu, proto společnost znova zahájila výstavbu nové provozovny pro prvotní zpracování hornin. V areálu zemědělského družstva se začala v roce 2005 budovat provozovna pro prvotní zpracování hornin na základě schválených stavebních plánů.

Vůči výstavbě nebyl projeven odpor ani ze strany obyvatelstva, ani ze strany úřadů, novým problémem bylo zařazení regionu do oblasti NATURA 2000, ekologická síť a status světového dědictví. Tato situace souvisící s rozvojovým plánem, celá léta zdržela realizaci výstavby. Koupě pozemků – vzhledem k předchozím negativním zkušenostem – byly realizovány zčásti z důvodu, aby se předešlo případním soudním sporům. Realizace výstavby trvala 7 let, společnost obdržela povolení k uvedení do provozu od báňského inspektorátu v Miskolc až v roce 2012. Nová provozovna se svou kapacitou (50-100 tisíc tun/rok) patří již mezi středně produktivní.

V roce 2009 společnost předložila návrh v rámci soutěže pro realizaci výstavby nového skladu v obci Rátka u provozovny pro prvotní zpracování hornin, resp. nového diskontního obchodu v obci Mád. Realizační práce byly zahájeny v roce 2011 a dokončeny byly v únoru 2013. Těmito posledními velkými investicemi se výrobní a obchodní kapacity společnosti Geoproduct Kft. rozšířili, a došlo i k uspořádání vlastnických práv týkajících se dolů. Budování firmy vyžadovalo celkově téměř 30 let.

Dr. Mátyás ErnőV roce 2012 zemřel Dr. Ernő Mátyás, zakladatel, a ředitel společnosti. Bohužel se nedožil ukončení výstavby společnosti. Jeho tvůrčí duchovní dědictví zavazuje členy společnosti, aby v započaté práci pokračovali. Od roku 2012 se stali vlastníky obchodního podílu společnosti Geoproduct Kft. tři členové rodiny.

O použití cizího kapitálu - v souladu se zásadami prvních let - společnost ani teď neuvažuje.

Stávající kapacita je včetně této poslední investice v plné míře postačující pro uspokojení domácí - a částečně i zahraniční poptávky. Co se týče perspektivy do budoucna společnost se zakládáním nových dolů, ani s rozšiřováním stávajících nemůže počítat vzhledem k tomu, že region mezitím získal statut světového dědictví. Při výše nynější produkce zásoby surovin v dolech postačují na krytí spotřeby surovin ve vystavěných výrobních prostorech na více než 100 let. Mezi plány do budoucna patří výstavba malé provozovny na výrobu léků, výroba zařízení pro čištění vody, a k tomu potřebných speciálních, chemicky upravených materiálů.

Rodinné podnikání se 4 členy, které bylo založeno v roce 1984 v současnosti zaměstnává 66 lidí. Její vývoj a růst v mnoha případech neprobíhá dle plánů, byl přizpůsoben předem určeným skutečnostem. Mnohdy štěstí, náhodný odhad budoucnosti určovaly směr vývoje, proto je hornický pozdrav „Zdař bůh!” v případě hornické společnosti v plné míře aktuální vzhledem na skutečnosti minulosti i dneška.

12. ledna 2015. Szabolcs Mátyás